Tilbage

Hvor skal varmepumpen placeres?

Hvor langt må varmepumpens udedel placeres fra skel? Hvad siger reglerne? Og hvad er det vigtigt at være opmærksom på? Se de 6 råd her.

En luft-til-vand-varmepumpe er en økonomisk, nem og miljøvenlig varmeløsning til din bolig. Det kan især være en fordel for dig, der i dag opvarmer dit hjem ved hjælp af et oliefyr, gasfyr eller træpillefyr, som både udleder drivhusgasser og er dyre i drift. 

Med en varmepumpe kan du kassere det dyre fyr til fordel for en mere fremtidssikret løsning. Men inden du beslutter dig for, hvor på din grund udedelen til din nye varmepumpe skal stå, er det vigtigt, at du sætter dig ind i reglerne for dens placering. I yderste konsekvens kan det være nødvendigt til at afmontere en varmepumpe, der er forkert placeret. 

Af samme grund er det en god idé at rådføre dig med en professionel varmepumpeinstallatør, der allerede inden, du har besluttet dig for, hvilken varmepumpeløsning, du skal have, kan rådgive dig. Med den rigtige rådgivning sikrer du dig både at få den mest økonomisk løsning – og du undgår at udsætte dig selv og dine naboer for unødvendige støjgener.  

Få den rette rådgivning

Få besøg af en af vores montører. Vi rådgiver dig både om placering og valg af model, inden du beslutter dig for en økonomisk og fremtidssikret varmeløsning til din bolig.

Book et besøg

6 gode råd til placering af udedelen 

1. Placér udedelen så afstanden til skel og naboer er så stor som muligt. 

2. Tjek hvor mange meter, der er mellem udedel og skel og udregn, hvor mange dB støjen fra varmepumpen er ved skellet. 

3. Lad gerne udedelen stå på en blødt underlag, der kan absorbere noget af lyden. 

4. Undgå at placere udedelen tæt på værelser eller udeområder, hvor du ofte opholder dig. 

5. Placér gerne udedelen langs med ydermuren, men sørg for, at der er luft mellem mur og varmepumpe. 

6. Placér varmepumpen bag en støjskærm.

Hvorfor er det vigtigt at overveje placeringen af min varmepumpe? 

Alle varmepumper afgiver lyd, når de producerer varme, og det er vigtigt, at du holder dig indenfor kommunens grænser for støj. 

En varmepumpe består af en indvendig del, som fordeler varmen indendørs, og af en udvendig del, der er monteret udendørs, og som producerer varme ud af den omgivende luft. Det er kompressoren og ventilatoren i den udvendige del, som kan udlede støj.

Derfor er det ikke ligegyldigt, hvor du placerer din varmepumpe. Den rette placering kommer blandt andet an på udformningen af dit hus og på placeringen af det på din grund i forhold til skel og naboer. 

De fleste kommuner har regler for placering, som skal sikre, at udedelen ikke støjer for meget og at naboer og øvrige omgivelserne ikke bliver generet af lyden fra din varmepumpe. Som tommelfingerregel skal lydniveauet fra varmepumpen være på max 45 decibel ved skel. 

Samtidig kan det også være rart for dig selv at kunne færdes i din have uden konstant at kunne høre din varmepumpe. Eller at have soveværelsesvinduet stående åbent om natten uden at blive udsat for støjgener. 

Langt de fleste gener fra den udvendige pumpe kan heldigvis undgås ved hjælp af den rette viden.

Placering af luft-til-vand-varmepumpe – hvad skal jeg være opmærksom på?

Først og fremmest bør du søge viden om de tilladte støjniveauer i netop din kommune. Hver enkelt kommune har mulighed for selv at sætte sine støjgrænser, og det er dem, du skal forholde dig til. 

Ofte vil angivelserne af tilladte decibel fra en varmepumpe være inddelt efter støjniveau om natten og om dagen. Overholder du ikke kommunens støjgrænser, kan generede naboer kræve, at varmepumpen tages ned igen. Det kan være en frustrerende og bekostelig affære.

Du bør kende lydniveauet for lige præcis din varmepumpe. Det kan variere meget fra model til model, og der findes både meget lydsvage varmepumper og mere støjende modeller. 

Vigtigt at huske ved valget af varmepumpe er også, at du ikke bør vælge en lille varmepumpe blot fordi, den er nemmere at placere og støjer mindre end større modeller. Modellens størrelse har stor betydning for, hvor effektiv varmepumpen opvarmer din bolig. 

Når du kender kommunens støjgrænser og varmepumpens lydniveau, kan du undersøge mulighederne for placering af udedelen. Start med at måle afstanden fra den tiltænkte placering og til skellet. Som udgangspunkt siges det, at lydniveauet falder med fem decibel hver gang, du bevæger dig to meter væk fra lyden. Det vil sige, at har du en varmepumpe med et lydniveau på 50 decibel, så vil lydniveauet være på 45 decibel, når du er seks meter fra varmepumpen. 

Udover afstanden til skellet kan placeringen af udedelen i sig selv dæmpe lyden fra varmepumpen. 

Hvor skal udedelen placeres?

Udedelen kan eksempelvis placeres langs med husets ydervæg. Det er muligt at placere udedelen op til 20 meter fra indedelen, og derfor har du ofte flere muligheder for at finde den rette placering langs huset. 

Placer ikke udedelen direkte op ad husmuren. Sørg for, at der er en smule luft mellem udedelen og husets ydervæg. For at mindske støjgener, bør du også undgå at montere varmepumpens udedel tæt på soveværelset, stuen eller andre rum, hvor du tit opholder dig.

Du kan dæmpe lydniveauet fra udedelen ved at placere den på et blødt underlag, eksempelvis på græs eller flis – eller du kan sætte gummifødder til formålet under udedelen. Hvis du har mulighed for at placere varmepumpens udedel op ad et skur eller lignende, kan det også skærme for lyden og forhindre, at den trænger ind i dit eller naboens hus. 

Har du brug for at dæmpe støjen endnu mere, kan du placere udedelen bag en støjskærm, som kan nedbringe lydniveauet med omkring 5 til 10 dB. 

Hvor langt må varmepumpens udedel placeres fra skel?

Varmepumpens afstand til skel skal som udgangspunkt være tre til fire meter. Du kan dog sagtens risikere overtræde reglerne for støjgener, selvom varmepumpen står længere væk end fire meter fra skel. 

Lydniveauet ved skellet skal overholde kommunens gældende regler for støj, og derfor skal du tage udgangspunkt i lydniveauet for din varmepumpe og din kommunes tilladte støjniveau. 

 

Regler for placering af varmepumpe 

– Varmepumpens udedel skal overholde din kommunes regler for støj. 

– De fleste kommuner følger Energistyrelsens anbefalinger, hvor støjniveauet må være omkring 45 dB om dagen og 35 dB om natten. Det eksakte støjniveau afhænger af, om du bor i et sommerhusområde, parcelhuskvarter eller i etagebolig. 

– Hvis du overtræder kommunens regler for støj, kan du være nødsaget til at tage din varmepumpe ned igen.