Tilbage

Hvor meget strøm bruger en varmepumpe?

Er en varmepumpe dyr i drift? Hvor meget strøm bruger den i døgnet? Og hvad koster det at varme sit hus op ved hjælp af et jordvarmeanlæg eller en varmepumpe?

 

Varmepumpens forbrug afhænger af mange forskellige ting, ligesom udgifterne til dens forbrug også afhænger af de aktuelle elpriser. F.eks. kan det være helt afgørende, at det lovpligtige varmepumpe-eftersyn bliver overholdt for at sikre, at pumpen kører effektivt. Og det har også noget at skulle have sagt, om du har valgt at få installeret jordvarme eller luft-til-vand.

 

En økonomisk, miljøvenlig og energieffektiv varmeløsning

En varmepumpe producerer mellem 3,5-5 gange mere varmeenergi end den strøm, den forbruger, hvilket gør den til et både økonomisk fornuftig og miljøvenligt alternativ til andre varmeløsninger. Og på trods af stigende elpriser, er varmepumpen stadig billigere i drift end andre varmeløsninger som træpiller og fjernvarme.

Tilbagebetalingstiden på en luft-til-vand-varmepumpe ligger omkring de 15 år, når man tager højde for anskaffelsesprisen, drift, vedligeholdelse og eventuelle tilskud til energiforbedringer. For et jordvarmeanlæg er tilbagebetalingstiden ca. 20 år, hvilket gør begge varmeløsninger til et økonomisk bæredygtigt valg.

LÆS OGSÅ >> Hvor meget kan jeg sparer ved at skifte til en varmepumpe?

LÆS OGSÅ >> Hvor meget støjer en varmepumpe?

LÆS OGSÅ >> Regler for placering af varmepumpe

 

 

Varmepumpens strømforbrug

Der er flere ting, der spiller ind på både strømforbruget og hvor meget en varmepumpe koster i drift. I det følgende tager vi udgangspunkt i beregninger foretaget af Bolius.dk

 

Hvor meget strøm bruger en luft-til-vand-varmepumpe?

I praksis forbruger en luft-til-vand-varmepumpe omkring 5.746 kWh strøm årligt for et parcelhus på 130 m2 fra 60′-70’erne. Dette vil koste cirka 6.321 kr. per år ved en elpris på 1,10 kr./kWh, medregnet den reducerede el-afgift for husholdninger med varmepumpe som hovedvarmekilde. 

 

Hvor meget strøm bruger en luft-til-luft-varmepumpe?

En luft-til-luft varmepumpe forbruger omkring 3.732 kWh strøm om året til opvarmning af et typisk parcelhus på 130 m2. Ved en elpris på 1,10 kr./kWh, resulterer det i en årlig driftsomkostning på ca. 4.105 kr. for en luft-til-luft varmepumpe. Dog skal du her tage højde for, at en luft-til-luft varmepumpe i modsætning til en luft-til-vand-varmepumpe eller et jordvarmeanlæg ikke kan producere varmt vand, og typisk kun fungerer som sekundær varmekilde i boligen. 

 

Hvor meget strøm bruger et jordvarmeanlæg?

En jordvarmepumpe til et parcelhus på 130 m2 har et årligt strømforbrug på omkring 5.246 kWh. Med en pris på 1,10 kr./kWh, er de årlige energiudgifter for en jordvarmepumpe omkring 5.771 kr. Varmepumpens effektivitet afhænger af flere faktorer, såsom husets isolering og mængden af brugt varmt vand, men generelt producerer et jordvarmeanlæg mere varmeenergi end den strøm det forbruger.

Få den rette rådgivning

Få besøg af en af vores rådgivere. Vi rådgiver dig både om placering og valg af model, inden du beslutter dig for en økonomisk og fremtidssikret varmeløsning til din bolig.

Book et besøg

Sparetip: Du kan få reduceret din elafgift

med en varmepumpe som den primære varmekilde i din bolig kan du få reduceret elafgift for alt forbrug over 4.000 kWh om året. For en gennemsnitlig familie, der bruger omkring 4.500 kWh om året, kan det betyde en betydelig besparelse der betyder, at en varmepumpe, trods dens elforbrug, er mere økonomisk end mange andre opvarmningsmetoder.

Du kan spare 86,13 øre pr. kWh for strømforbrug over forbrug over 4.000 kWh/år. For at få reduceret elafgiften skal det være registreret i BBR-registret at enten el, jordvarme eller varmepumpe er din bolig primære varmeinstallation. Du søger om af få reduceret afgiften hos det elselskab, du køber din strøm af.

Flere faktorer varmepumpens strømforbrug

Strømforbruget hos en luft-til-vand-varmepumpe påvirkes af forskellige faktorer. F.eks. er det vigtigt at tage husets størrelse og isolering i betragtning, da et større og dårligt isoleret hus vil kræve mere varme, og så spiller varmepumpens effektivitet en afgørende rolle, da en mere effektiv varmepumpe bruger mindre strøm til at producere den samme mængde varme. 

 

6 vigtige faktorer er:

  1. Størrelsen på boligen: Forbrug af energi vil stige med størrelsen på det område, der skal opvarmes.
  2. Isolering af boligen: God isolering kan betydeligt reducere varmetab og derved mindske strømforbruget.
  3. Mængden af varmt vand, der anvendes i boligen: Omkring en tredjedel af energiforbruget i en husstand går til produktion af varmt vand.
  4. Temperaturindstillinger: Hyppige ændringer i temperaturindstillingerne kan øge strømforbruget.
  5. Fremløbstemperatur: En høj fremløbstemperatur kan medføre højere energiforbrug.
  6. Vedligeholdelse: Dårlig vedligeholdelse kan reducere effektiviteten og øge strømforbruget.

Ofte stillede spørgsmål

 

Hvor mange kWh bruger en luft-til-vand-varmepumpe om året?

En luft-til-vand-varmepumpe bruger omtrent 5.746 kWh om året. Dette er større end gennemsnitsforbruget for en almindelig husstand på omkring 4.500 kWh om året. Men pga. den reducerede elafgift for forbrug over 4.000 kWh om året, betyder det, at det meste af varmepumpens elforbrug er til en reduceret pris. I kroner og øre betyder det et årligt forbrug på omkring 6.321 kr. alt afhængigt af de aktuelle elpriser.

 

Hvor mange kWh bruger en luft-til-vand-varmepumpe i døgnet?

En luft-til-vand-varmepumpe bruger i gennemsnit omkring 5.746 kWh, hvilket svarer til cirka 15,7 kWh i døgnet. Det faktiske daglige strømforbrug kan dog variere afhængigt af husets isolering, varmepumpens effektivitet, årstiden udendørstemperaturen og hvor meget varmt vand, der bliver brugt i boligen. 

 

Hvor mange kWh bruger en luft-til-vand-varmepumpe om vinteren?

Varmepumpens strømforbrug i vintermånederne vil naturligvis være højere end i sommermånederne, men den specifikke opdeling af forbruget over året vil afhænge af vejret og udendørstemperaturen. I gennemsnit bruger en varmepumpe ca. cirka 15,7 kWh i døgnet.