Tilbage

Hvor meget støjer en varmepumpe?

Hvor meget larmer en varmepumpe? Hvornår er støjen fra varmepumpen værst? Og hvordan sikrer du dig, at du overholder støjgrænsen? Få svar her.

En af de største bekymringer omkring varmepumper er støj. For imens det er en varmeløsning, der er populær på grund af sine økonomiske og klimavenlige fordele, så er støj fra varmepumper også et emne, der bliver diskuteret i både medier og i mange grundejerforeninger.

Er du bekymret for, om din nye varmepumpe larmer for meget, at den ikke overholder støjniveauet og den – på trods af tilstrækkelig afstand til skel – kommer til at forårsage støjgener og nabokrig, er det en god idé at rådføre dig med en erfaren montør. På den måde kan du sikre dig, at din varmepumpe bliver installeret, hvor det er mest hensigtsmæssigt. 

På siden her finder du mere information om varmepumper og støj.

Hvorfor larmer varmepumpen?

Udedelen på din varmepumpe har en ventilator og en kompressor. Det er her, støjen stammer fra, når udedelen larmer. Ventilatoren suger luft ind, og kompressoren komprimerer kølemidlet i pumpen. 

Når ventilatorens vinger kører, giver det en susende lyd, der til tider nærmest lyder som en tone. Jo flere omdrejninger, des mere støj, og derfor larmer varmepumpen også mest, når den arbejder hårdest. Kompressorens lyd vil du kunne registrere som en lidt dybere tone. 

 

Hvor meget larmer en varmepumpe?

Det afhænger af, hvilken model du vælger at få monteret, og hvilke forhold der er på din grund. Støjniveauet hænger ofte sammen med kvaliteten af pumpen: Nyere og dyrere modeller larmer typisk mindre end billige modeller eller varmepumper af ældre dato. 

En varmepumpe består af to dele: En udedel og en indedel. De afgiver begge støj, men det er udedelen, der ofte giver anledning til støjgener, hvis du ikke har fået den rette rådgivning om placering. 

8 gode råd om støj fra varmepumper

1. Placer varmepumpen så langt fra skel som muligt.

2. Placer varmepumpen, så udhuse, skure eller andre bygninger skærmer for støjen.

3. Vælg en støjsvag varmepumpe.

4. Rådfør dig med en erfaren montør, der kan rådgive dig om placering og støjreducering.

5. Placer ikke varmepumpen i nærheden af terrassen eller vinduer til opholdsrum som stue og soveværelser. 

6. Sæt en støjskærm foran udedelen for at sænke larmen. 

7. Placer varmepumpen på et blødt underlag for at reducere lyden. Det kan f.eks. være græs.

8. Gummifødder på varmepumpens udedel kan reducere støjniveauet.

Hvor meget støjer en varmepumpe indendørs?

Den støj, du registrerer fra indedelen, afhænger bl.a. af, hvilken type varmepumpe du har. Indedelen fra en luft-til-luft-varmepumpe kan have et støjniveau helt ned til 16 dB. Jo hårdere indedelen arbejder for enten at køle boligen ned eller varme den op, des mere larmer den. 

Selv om moderne luft-til-luft-varmepumper er forholdsvis støjsvage, så er det vigtigt, at du har gjort dig overvejelser om, hvor indedelen skal placeres for at undgå de værste støjgener. Samtidig skal det også være en placering, der sikrer, at varmen bliver fordelt ordentligt i boligen. 

Indedelen til en luft-til-vand-varmepumpe larmer mere, men er sjældent til gene, fordi den typisk vil være placeret i et bryggers, en kælder eller et teknikrum, der ikke bliver brugt som opholdsrum. 

 

Hvor meget støjer en varmepumpes udedel?

Udedelen til din varmepumpe flytter godt 5.000 m3 luft i timen, når den er mest effektiv. Det er umuligt at gøre lydløst, selv om nogle nye varmepumper både er udstyrede med optimerede blæsevinger, en afbalanceret kompressor og har et ekstra isoleret kabinet, der mindsker støjen mærkbart.

Støjniveauet er afhængigt af flere ting. Der kan være forhold, der forstærker støjen: Det kan f.eks. være et for hårdt underlag, eller hvis varmepumpen er monteret på en let konstruktion, der kan vibrere og derfor kommer til at virke som en forstærker, der sender lyden ekstra langt ind over hækken til naboen.  

Er din varmepumpe monteret på en uhensigtsmæssigt placering og for tæt på skel, risikerer du både naboklager og at skulle flytte installationen. Derfor er det en god idé at få rådgivning fra en professionel montør, så du får hjælp til at vælge den rigtige model og den rigtige placering.

Det kan stort set altid lade sig gøre at finde en placering af varmepumpen, der både overholder reglerne om støj og ikke giver gener for hverken dig eller dine naboer. 

Der er ingen forskel på, om du har en luft-til-luft-varmepumpe eller en luft-til-vand-varmepumpe hvad støj fra udedelen angår. Læs evt. vores guide hvor skal varmepumpen placeres?

Hvornår er støjen fra varmepumpen størst?

Din varmepumpe larmer mest, når det er koldt udenfor: Det er der både ventilator og kompressor arbejder hårdest. Udetemperaturen falder om natten, og samtidig er grænsen for, hvor meget støj du må udsætte dine naboer for, også lavest om natten. 

På nogle modeller findes der en natfunktion eller stillefunktion, der sikrer, at du ikke overskrider støjgrænsen.

Desuden er afrimningsfunktionen ekstra støjende på mange varmepumper. Er der hård frost udenfor, har nogle varmepumper brug for at afrime op til en gang i timen. Det tager typisk 5 til 10 minutter hver gang. 

Reglerne for, hvor meget din varmepumpe må støje, gælder også når den larmer allermest. Det vil sige: Selv når den afrimer eller arbejder allerhårdest må støjniveauet ikke være højere end 45 dB ved skellet til nabogrunden. I langt de fleste tilfælde er det ikke noget problem at overholde reglerne, hvis varmepumpen er installeret korrekt. 

 

Hvad kan forstærke støjen fra udedelen?

Der er flere ting, der kan forstærke larmen fra udedelen:

– Udedelen står på et hårdt underlag.

– Udedelen er monteret på en konstruktion, der forstærker de vibrationer, pumpen afgiver.  

– Varmepumpen er i stykker eller har brug for et serviceeftersyn. 

 

Hvor højt må støjniveauet være i skel?

I de fleste kommuner må støj ved skel ikke overstige 45 dB i dagtimerne og 35 dB i aften- og nattetimerne. Det er som regel ikke svært at overholde reglerne med den rette placering og montering. Samtidig er der også flere ting, du kan gøre for at reducere larmen fra din varmepumpe. 

Er du i tvivl om, hvor meget en varmepumpe vil støje på din grund, kan du lave beregne støjniveauet ved hjælp af Energistyrelsens støjberegner for varmepumper.

Få den rette rådgivning

Få besøg af en af vores montører. Vi rådgiver dig både om placering og valg af model, inden du beslutter dig for en økonomisk og fremtidssikret varmeløsning til din bolig.

Book et besøg