Tilbage

Jordvarme


Udnyt solens energi til opvarmning

Et jordvarmeanlæg, også kaldet væske/vand varmepumpe, optager den solenergi, der lagres i jorden, til opvarmning af din bolig og dit brugsvand. Ved hjælp af jordvarmeslanger gravet ned på grunden, hentes energien fra jorden videre til fordamperen. Her omdannes væske til damp, og den energi, der udvindes i denne proces, føres videre til kondensatoren og siden hen til kompressoren, som øger trykket og temperaturen yderligere, inden energien til sidst afleveres til centralvarmeanlægget.

 

Spar op til 50-60% på varmeregningen

Hvis du opvarmer dit hus med oliefyr eller naturgas, kan det ofte betale sig at skifte til jordvarme. Din varmeregning falder, og dit hus stiger i værdi. Desuden gør du miljøet en stor tjeneste, fordi jordvarmeanlægget udnytter solens varme. I et almindeligt parcelhus kan du opnå besparelser på op til 50-60 procent med jordvarme. Selv om det koster en del at etablere, tjenes et jordvarmeanlæg ofte hjem på mellem 5 og 10 år, og dit hus vil ofte stige i værdi. Da jordvarme virker ved at udnytte den energi der er lageret i jorden fra solens, kan du samtidig være med til at begrænse afbrændingen af olie, gas og kul og dermed skære ned på CO2 udledningen.


COP & SCOP

COP samt SCOP er en betegnelse for varmepumpens afgivne varme i kWh pr. tilført kWh el. Dette tal opgives af producenten, således at forbrugeren kan få en idé om hvor energibesparende varmepumpen rent faktisk er i drift. Jo højere tallet er, jo større er varmepumpens effektivitet. Forskellen på SCOP frem for COP er at måleforholdene er givet for et anlægs gennemsnitlige effektivitet i et år ved et standardklima. Dette betyder, at der skal måles ved flere kombinationer af inde- og udetemperaturer. Vi monterer udelukkende varmepumper som er registreret på varmepumpelisten på spar energi 

Eksisterende bygning?
Når man skal dimensionere en varmepumpe til en eksisterende bygning, er det meget vigtigt at man tager en række faktorer med ind over dimensionerings-processen for at få det optimale ud af sin varmepumpe. Det er derfor vigtigt at få den rette rådgivning og at installationen bliver udført af uddannede fagfolk.