fbpx
Tilbage

Indeklima

Vores indeklima er afgørende for, hvordan vi har det! Et godt indeklima er afgørende for vores sundhed og velvære. Problemet er blot, at indeklimaet sjældent bliver målt eller synliggjort.

Ved at optimere indeklimaet i en bygning, vil man opleve en langt mere stabil indetemperatur, et lavt CO2 niveau og den rette luftfugtighed.

Når CO2-indholdet i et rum overskrider 1.000 ppm påvirker det opmærksomhed og indlæringsevne samt udviklende hovedpine.
Ved 2.000 ppm falder præstationsevne og dømmekraft markant, og ophold i dette miljø er direkte skadeligt for personen.

Den relative fugtighed i indeklimaet må ikke overstige 70% Det gælder for menneskets sundhed såvel som bygningen. Hvis fugtigheden overstiger de 70% er der alt for gode betingelser for skimmelsvamp-vækst og et fugtigt indeklima er på ingen måde rart som menneske at befinde sig i.

Omvendt må luftfugtigheden heller ikke være for lav, dette vil resultere i udtørrede sliminder og ubehag.

En rigtig god måde at kunne styre sit indeklima i forhold til luftskifte, er en implementering af et mekanisk ventilation system.

Læs mere om ventilation her


Giv dit indeklima et “helbredstjek”

Ved at opsætte måleudstyr, som er i stand til at logge temperatur, CO2, luftfugtighed samt radon, kan Hovmand Energi hjælpe jer med at kortlægge jeres indeklima, og hvor der eventuelt kunne sættes ind for at forbedre det.

Med udgangspunkt i en grundig gennemgang af lokalerne og resultater fra de gennemførte målinger udarbejder vi en rapport, hvor de sandsynlige årsager til generne i indeklimaet beskrives. I rapporten opstilles samtidig en prioriteret liste med konkrete forslag til afhjælpning.

 

Bestil helbredstjek

De optimale værdier for et sundt indeklima:

  • 20-22 graders stuetemperatur
  • CO2 – 400-900 ppm (parts per million)
  • 30-60% luftfugtighed