Tilbage

Tilskud, fradrag, reducerede afgifter?

 

Der er mange ting der gør sig gældende når man beskæfter sig med energioptimering, vi hjælper vores kunder med at skabe overblik.

Energiselskabernes spareindsats

Når man energioptimerer, kan man søge om tilskud hos et energiselskab, som så herefter udbetaler pengene direkte til din konto, efter udførsel af arbejdet.

Alle net- og distributionsselskaberne inden for el, fjernvarme og naturgas er gennem en spareindsats-aftale vedtage d. 16. december 2016 forpligtet til årligt at realisere en række energibesparelser, som skal indberettes til Energistyrelsen.

Vi søger for dig – det sparer dig tid og penge

Hovmand Energi sørger for at ansøge og dokumentere energibesparelsen over for energiselskabet, så du får energitilskuddet ind på din konto, uden at du skal bruge tid på at søge, sende dokumentation. Det er vigtigt at man søger om energitilskud INDEN projektets start. Det gør vi naturligvis, og sikrer dig dit tilskud.


Reduceret el-afgift

 

Når man som husejer har el som primær opvarmningskilde, er man berettiget til en reduceret el afgift. Denne afgift bliver pr. 1. maj 2018 reduceret med 65,7 øre pr kWh. efter 4000 kWh.

 

Du vil dermed kunne som tommelfingerregel regne dit forbrug til en varmepumpe som følgende

2,2 kr. x 0,2 = 1,45 kr. pr. kWh

 

 

læs mere

Du kan som kunde hos Ørsted finde din ansøgningsblanket for neden

Er du kunde hos et andet el selskab, skal du selv kontakte dem, med henblik på din reducerede afgift.

Ørsted ansøgningsblanket