Tilbage

Energiselskabernes spareindsats

Når man energioptimerer, kan man søge om tilskud hos et energiselskab, som så herefter udbetaler pengene direkte til din konto, efter udførsel af arbejdet.

Alle net- og distributionsselskaberne inden for el, fjernvarme og naturgas er gennem en spareindsats-aftale vedtage d. 16. december 2016 forpligtet til årligt at realisere en række energibesparelser, som skal indberettes til Energistyrelsen.

Vi søger for dig – det sparer dig tid og penge

Hovmand Energi sørger for at ansøge og dokumentere energibesparelsen over for energiselskabet, så du får energitilskuddet ind på din konto, uden at du skal bruge tid på at søge, sende dokumentation. Det er vigtigt at man søger om energitilskud INDEN projektets start. Det gør vi naturligvis, og sikrer dig dit tilskud.